Česká společnost podpory zdraví, z.s.

O nás

ČSPZ aktivně podporuje širokou veřejnost v zájmu o vlastní zdraví, zdravý životní styl a snaží se ji zapojovat do vytváření zdravých životních podmínek.
Pořádá proto semináře, kurzy a konference, spolupodílí se na realizaci výzkumů, vydávání publikací a tvorbě audiovizuálních programů, iniciuje a ve spolupráci s odbornými lékaři vede projekty zaměřené na oblast zdraví.


Realizované projekty

Projekt Hojení 21 - program podpory hojení a léčby ran
Projekt INCO-FORUM - prevence inkontinence

Minuty pro život - prevence náhlých srdečních zástav

Projekt 35 - prevence rakoviny prsu
Projekt Kandela

Projekt Kaskáda

Světlo pro AIDS
Kampaň k prevenci HIV/AIDS - letní prázdninová kampaň k prevenci HIV/AIDS
„Jak naučit děti rozumět výživě"

Prevence virových hepatitid - prevence virových hepatitid typu A a typu B
Projekt pro romskou populaci - prevence závažných infekčních onemocnění ve skupinách romské populace
Projekt rakoviny prsu - prevence rakoviny prsu Fons vitae 2000 - 2001

Kurz pro romské ženy - kurz zdravého životního stylu pro romské ženy 2001, 2002


Kontakt

PhDr. Zdeněk Kučera
, ředitel

e-mail: zdenku@gmail.com

+420 602 222 784

Bc. Šárka Kučerová
, koordinátorka projektů

e-mail: info@cspz.cz
+420 604 294 172